PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ BENKOVA 17 V NITRE

na školský rok 2020/2021

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou MŠ Benkova 17,

 

Riaditeľka MŠ Benkova 17 v  Nitre prednostne prijíma :

 

 

  1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

  1. Deti, ktoré do septembra 2020 dovŕšia vek 3 rokov.

 

  1. Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2020.

 

  1. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu materskú školu.

 

  1. Deti, ktorých zákonný zástupca má trvalý pobyt v meste Nitra.

 

  1. Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).

 

  1. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma rodičmi – zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.

 

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie      o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

Mgr. Miriam Mošaťová

riaditeľka MŠ Benkova 17

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947