Nástup detí do MŠ šk. rok 2021/2022:

Začiatok školského roka 2021/2022 - stiahnuť 


Dotácia  detí na stravu:

Informácie k dotácii na stravu šk. rok 2021/2022 - stiahnuť 

Čestné vyhlásenie strava - stiahnuť Zápis detí do MŠ: 

Oznam zápis šk. rok 2021/2022 - stiahnuť 

Podmienky prijímania detí do MŠ na šk. rok 2021/2022 - stiahnuť 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ stiahnuť 

Rodičia svojim deťom:

Prehlásenie 2% - stiahnuť

Vyhlásenie o poukázaní dane 2020/21 - stiahnuť  


Informácie:

Nástup detí od 3.5.2021 - stiahnuť  

Čestné vyhlásenie platné od 3.5.2021 - 
stiahnuť  

Nástup detí od 12.4.2021 - 
stiahnuť  

Obnova prevádzky MŠ od 8.3.2021 - 
stiahnuť  

Podmienky nástupu do MŠ od 1.3.2021 - 
stiahnuť  

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zák. zástupcu - 
stiahnuť  

Obnovenie prevádzky MŠ  od 1.3.2021 - 
stiahnuť  

Prerušenie prevádzky od 22.2. do 26.2.2021 - 
stiahnuť  

Prerušenie prevádzky od 15.2. do 19.2.2021 - 
stiahnuť  

Výpis z uznesenia bezpečnostnej rady okresu Nitra č. 62 -
stiahnuť  

Prerušenie prevádzky od 8.2.2021 do odvolania - stiahnuť 

Prerušenie prevádzky od 11.1.2021 do odvolania -  stiahnuť  

VYHLÁŠKA regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - 
stiahnuť 

VZN Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách - 
stiahnuť 

Oznam o nástupe detí 3 a 4 triedy do MŠ - 
stiahnuť 

Rozhodnutie o karanténe 3. trieda - stiahnuť 

Rozhodnutie o karanténe 4. trieda - stiahnuť 

Usmernenie - Spoločná zodpovednosť - 
 stiahnuť 

Podmienky vstupu do budovy -  stiahnuť 

Usmernenie k organizácii v MŠ od 2.9.2020 a podmienky ochrany zdravia 
 - stiahnuť 

Usmernenie - Koronavírus
- stiahnuť

Usmernenie k zabezpečeniu organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania MŠ od 15.6.2020  - stiahnuť 


Milí učitelia, milí rodičia,
 

chceme vás požiadať o zdieľane vašich názorov a návrhov na systém nakladania s odpadmi v meste Nitra.  

Viac info tu:

Článok na webstránke mesta: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32447

Oznam na fb mesta: https://www.facebook.com/nitramesto/posts/3964952433545727

Link priamo na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/odpady_Nitra 

Ďakujeme.

Stránka pre deti, žiakov, rodičov a pedagógov: https://www.niceedu.sk/?page_id=199


Informácie a dokumenty k nástupu do MŠ od 1.6.2020
Oznam o otvorení MŠ - stiahnuť 
Organizácia MŠ od 1.6.2020 - stiahnuť 
Čestné prehlásenie - pracovný pomer rodičia  - stiahnuť Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program - stiahnuť
Dokumentácia školy (úplné znenie) – „Školský vzdelávací program MŠ“, „Školský poriadok MŠ“ a „Plán práce školy na školský rok“ sú zverejnené vo vstupných priestoroch oboch pavilónov materskej školy.
Nový škvp Benkova 2016 - stiahnuť
  

Správy o výsledkoch

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 - stiahnuť 
Rada školy 2016-2020 (členovia)stiahnuť 

Ročné plány aktivít

Ročný plán aktivít v šk. roku 2013/2014 - stiahnuť
Ročný plán aktivít v šk. roku 2014/2015 - stiahnuťKde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947