Na úpätí Klokočiny,
kde je pošta, obchod-potraviny,
tam v Benkovej uličke,
žijeme si v rozprávkovej školičke.

Je tu rušno aj veselo,
navštívte nás, keby sa Vám chcelo.
Keď si našu stránku prezriete,
o nás a našich aktivitách sa viac dozviete.

Materská škola Benkova 17 je štvortriedna štátna škola, zriaďovatel'om je mesto Nitra. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti 3-6 ročné i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, formou celodenného, niekoľkoročného predškolského vzdelávania. V prípade záujmu rodičov materská škola poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, v dolnej časti sídliska Klokočina, mimo hlavnej cestnej komunikácie v susedstve detského ihriska, nákupného strediska a v dosahu MHD.

Súčasťou areálu je priestranný dvor s veľkou trávnatou plochou, pieskoviskami, preliezkami, šmýkalkou a lavičkami, dopravným ihriskom. Dvoř MŠ dotvárajú listnaté a ihličnaté stromy, kríky a kvetinové záhony.


História materskej školy


15.4.1980 - otvorenie materskej školy (prvá na sídlisku Klokočina), riaditeľka Jarmila Varinská
1986 - riaditeľkou sa stala Viera Šedovičová
1991 - riaditeľkou MŠ sa konkurzom stala Mgr. Anna Foltínová
1995 - MŠ získala certifikát "Škola podporujúca zdravie", certifikát o učebne Lego Dacta
1996 - Ocenenie na celoslovenskej súťaži Chalupkovo Brezno
1998 - obvodné kolá súťaže "Putujeme za ľudovou piesňou"
2009 - výberovým konaním sa riaditeľkou MŠ stala Mgr. cialis Katarína Miháliková
2009 - MŠ si koncipovala vlastný školský vzdelávací program
2010 - MŠ si vypracovala a začala aplikovať vlastný enviromentálny program "Poznaj a chráň"
2012 - ocenenie primátorom mesta Nitra ku Dňu učiteľov pre p. učiteľku Zuzanu Lacovú
2012 - ocenenie primátorom mesta Nitra vo výtvarnej súťaži EKO Nitra
2012 - Ocenenie na Celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti "Chalupkovo Brezno", p. učiteľka Daniela Kahalová
2013 - ocenenie primátorom mesta Nitra ku Dňu učiteľov pre p. učiteľku Luciu Kukučkovú
2014 - na základe výberového konania v riadení MŠ pokračuje Mgr. Katarína Miháliková
2015 - od 1.9.2015 na základe výberového konania sa riad, MŠ stala Mgr.Miriam Mošaťová

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947