"Rodičia svojim deťom" pôsobí ako občianske združenie s vlastnými stanovami. Ide o občiansku (rodičovskú) organizáciu, vytvorenú podľa zákona o združovaní občanov. Jej poslaním je predovšetkým zlepšovanie neformálnych vzťahov medzi školou a rodinou, organizovaním spoločných záujmových aktivít pre deti, rodičov a učiteľov. Rodičia sa prostredníctvom uvedených inštitútov podieľajú nielen na riešení problémov školy, ale pomáhajú materskej škole aj finančnými prostriedkami na nákup materiálu a pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, prispievajú 2 % dane z príjmu, brigádnickou činnosťou sa podieľajú na úprave areálu MŠ a pod.

Za čo im ďakujeme !

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: RODIČIA SVOJIM DEŤOM
Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo: BENKOVA UL. Č 17, 949 11 NITRA
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37967045

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947