Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod.

 • 6:00 - príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti; pohybové a relaxačné cvičenia; edukačné aktivity
  - ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • 8:20 - osobná hygiena, desiata
  - edukačné aktivity, pobyt vonku
 • 11:10 - osobná hygiena, obed
  - odpočinok
  - pohybové a relaxačné cvičenie, osobná hygiena
 • 14:30 - olovrant
 • 15:00 - hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené
  - jazykové chvíľky
  - edukačné aktivity
  - krúžková činnosť
  - hodnotenie dňa
 • 16:30 - odchod domov

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947