Milí rodičia, 

V dňoch 6.5. 2024 v čase od 09:00 hod. do 13.00 hod. a 7.5.2024 v čase od 12:30 hod.
do 15:30 hod. sa  v našej MŠ uskutoční zápis detí.
Bližšie informácie a žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete v časti dokumenty.


Odhlasovať dieťa zo stravy je možné v pondelok do 7:15 hod. a každý nasledujúci deň vopred do 14:00 hod. 
V prípade ochorenia dieťaťa môžete prvý deň prísť pre obed o 10:45 hod.  Prineste si vlastný obedár alebo misky.

Mgr. Miriam Mošaťová
riaditeľka MŠ Benkova 17


Osvojenie zdravého životného štýlu: „Učíme sa hravo, zdravo“ Filozofia školy

O nás

Materská škola Benkova 17 je štvortriedna štátna škola, zriaďovatel'om je mesto Nitra. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti 3-6 ročné i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, formou celodenného, niekoľkoročného predškolského vzdelávania. V prípade záujmu rodičov materská škola poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, v dolnej časti sídliska Klokočina, mimo hlavnej cestnej komunikácie v susedstve detského ihriska, nákupného strediska a v dosahu MHD.

Súčasťou areálu je priestranný dvor s veľkou trávnatou plochou, pieskoviskami, preliezkami, šmýkalkou a lavičkami, dopravným ihriskom. Dvoř MŠ dotvárajú listnaté a ihličnaté stromy, kríky a kvetinové záhony.

Prečo si nás vybrať?

Ponúkame komplexné služby pod jednou strechou


Filozofia školy

Psychosociálne prostredie MŠ je charakteristické uplatňovaním prosociálneho výchovného štýlu...

Krúžková činnosť

Pre skvalitnenie a doplnenie edukačných činnosti, ako aj rozvíjanie nadania detí majú možnosť deti...

Projekty školy

MŠ bola od roku 1995 zapojená do dlhodobého projektu Škola podporujúca zdravie, ktorý bol...

Novinky

Informácie a aktuálnom dianí v našej materskej škole
Náučný chodník Farma Uverejnené utorok, 16. september 2014, 21:02 V mesiaci september 2014 pokračujeme na dokončení projektu "Náučný chodník Farma" v spolupráci s rodičmi (grant z NKN)... čítať ďalej
Projekt "Moja prvá knižka o dopravných značkách“ Uverejnené streda, 28. máj 2014, 09:41 V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen ,,Bezpečne na cestách“ 2014 bol projekt našej materskej školy... čítať ďalej

Projekty školy

Škola podporujúca zdravie
MŠ bola od roku 1995 zapojená do dlhodobého projektu Škola podporujúca zdravie, ktorý bol ukončený v roku 2009. Úlohy a ciele, ktoré v sebe projekt zahŕňal, sme implementovali do nového školského vzdelávacieho programu. K podpore zdravia vedieme deti ďalšími projektmi:


Bezpečnosť predškoláka ceste do MŠ
Choroby sa nebojíme, radšej si vždy zacvičíme
Ako chrániť deti pred drogovými závislosťami
 

Personál školy

Zoznámte sa s našim tímom :)
Mgr. Miriam Mošaťová riaditeľka MŠ
Bc. Tatiana Buchová zástupkyňa riaditeľky MŠ
Monika Šunderlíková vedúca zariadenia školského stravovania
Bc. Viera Kovárová Administrátor webu

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova17@gmail.com

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947